Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Vladimír Burjan, riaditeľ spoločnosti EXAM testing
Keďže školstvo je u nás platené predovšetkým z peňazí daňových poplatníkov, mali by mať títo prístup k informáciám a údajom, ktoré dokumentujú, do akej miery sa školstvu darí napĺňať stanovené ciele. Okrem posudzovania systému ako celku môžu byť údaje o jednotlivých školách cenným vodidlom pre rodičov pri výbere školy pre svoje deti. Možno tiež očakávať, že sledovanie a zverejňovanie hodnôt rôznych ukazovateľov vytvorí na školy istý tlak, aby sa nimi zaoberali a snažili sa zlepšovať tie, v ktorých dosahujú slabšie výsledky. Zo ...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede