Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Školy s najlepšími výsledkami žiakov

Povedali o projekte

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Soitron, a.s.
Som presvedčený, že každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie. A je pre to schopný urobiť naozaj veľa. Platí to určite aj pre oblasť vzdelania. Sám si spomínam, ako sme spolu s manželkou pred nástupom našich detí na základnú a aj strednú školu dlho diskutovali, zháňali všetky možné aj nemožné referencie o kvalite škôl, ktoré sme mali v užšom výbere. Keď som si pozrel fakty zhromaždené na tejto stránke, tak som si ešte viac uvedomil, ako zúfalo málo tých informácii bolo v minulosti dostupných, a ako radikálne sa to zmenilo “len” zverejnením...

Často kladené otázky

Aké kritériá sa brali do úvahy pri hodnotení škôl?
Čo hodnotenie odráža - je to úroveň výučby, úroveň žiakov, úroveň učiteľov?
Môže byť rebríček aj dobrou pomôckou pre rodičov detí, ktorí zvažujú budúcu školu pre svojho potomka?
Aké sú hlavné rozdiely medzi školou s najlepšími a najhoršími výsledkami?
Aké sú reakcie škôl na váš portál?
Aké pozitívne či negatívne prekvapenia súvisia s rebríčkami?
Sú súkromné školy horšie ako štátne?

Zobraziť odpovede