Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy. Rebríčky tak môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.


Rozumiem, nabudúce už nezobrazovať

Pozrite si vylepšené rebríčky základných a stredných škôl

15.11.2018, blog

V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

zobraziť celý blog

Pridaná hodnota – o čom vypovedá, aké ma výhody a ktoré školy dosahujú najlepšie hodnoty?

13.4.2018, blog

V tomto blogu sa dočítate, o čom vypovedá pridaná hodnota vo vzdelávaní a že najviac dokážu v predmete slovenský jazyk svojich absolventov posunúť súkromné školy. Výraznejšie sa zlepšia gymnazisti, a to najmä v žilinskom kraji.

zobraziť celý blog

Podľa maturít žiaci osemročných gymnázií lepšie výsledky nedosahujú

29.3.2018, blog

Výsledky maturít nepreukázali relevantné rozdiely medzi absolventmi štvorročných a osemročných gymnázií. Problémom ostáva nedostatok kvalitných údajov pre porovnávanie efektívnosti jednotlivých odborov.

zobraziť celý blog

Pozrite si najnovšie poradie základných a stredných škôl

27.3.2018, blog

V aktuálnom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymn. na Teplickej v Bratislave.

zobraziť celý blog

Pozrite si aktuálne poradie základných a stredných škôl

12.9.2017, blog

V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

zobraziť celý blog

Pozrite si aktualizované rebríčky základných a stredných škôl

22.12.2016, blog

V novom vydaní rebríčkov sa podľa metodiky INEKO najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, OA v Trnave na Kukučínovej a medzi gymnáziami Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v BA.

zobraziť celý blog

Pozrite si vylepšené rebríčky základných a stredných škôl

7.9.2016, blog

V novom vydaní rebríčkov sa najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a košické Gymnázium na Poštovej. Okrem aktualizácie údajov sme rozšírili okruh zverejňovaných údajov, vďaka čomu sme mohli aj mierne vylepšiť hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách.

zobraziť celý blog

Pozrite si najnovšie rebríčky základných a stredných škôl

1.12.2015, blog

Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Takisto, ak pracujete napr. v školstve či samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl, mohla by vás zaujímať naša zimná aktualizácia rebríčkov základných a stredných škôl.

zobraziť celý blog

Pozrite si aktuálne rebríčky základných a stredných škôl

3.8.2015, blog

Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Prípadne pracujete v školstve alebo samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl? Ak áno, mohla by vás zaujímať naša letná aktualizácia rebríčkov základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ).

zobraziť celý blog

Pozrite si aktualizované rebríčky základných a stredných škôl

4.12.2014, blog

Chcete poslať dieťa do školy a neviete si vybrať spomedzi viacerých ponúk? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov? Pracujete v školstve alebo samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl? Ak áno, mohli by vás zaujímať naše aktualizované rebríčky za základné a stredné školy.

zobraziť celý blog

Dáte svoje dieťa na gymnázium alebo odbornú školu?

29.10.2014, blog

Rozhodujete sa, či dáte svoje dieťa na gymnázium alebo strednú odbornú školu? Možno vám pomôže, ak si na našom portáli pozriete profily konkrétnych škôl, ktoré zvažujete. V oboch skupinách možno nájsť školy s vynikajúcimi aj slabšími výsledkami žiakov. A možno vám pomôže aj naša aktuálna analýza, podľa ktorej absolventi gymnázií dosahujú na trhu práce v priemere lepšiu uplatniteľnosť ako absolventi stredných odborných škôl.

zobraziť celý blog

Pozrite si rebríčky krajov a okresov podľa výsledkov škôl

26.09.2014, blog

Bratislavský kraj má nadpriemerné gymnáziá a podpriemerné stredné odborné školy. Základné školy v južných okresoch stredného a tiež časti východného Slovenska majú podpriemerné výsledky. Naopak najlepšie hodnotenie majú základné školy prešovského kraja. To sú niektoré zo zistení, ktoré prináša inštitút INEKO v najnovšej analýze regionálnych rozdielov podľa výsledkov základných a stredných škôl v metodike inštitútu INEKO.

zobraziť celý blog

Školy sa veľmi líšia, nie je jedno, kam dáte svoje dieťa

30.7.2014, blog

Medzi výsledkami žiakov na jednotlivých základných a stredných školách sú veľké rozdiely. Je pomerne bežné, že niektoré školy dosahujú v metodike INEKO až dvoj či trojnásobne vyššie skóre oproti školám so slabšími výsledkami. Metodika pritom zohľadňuje výsledky žiakov v celonárodných testoch, mimoriadne výsledky žiakov (napríklad v olympiádach) a pri stredných školách aj mieru nezamestnanosti absolventov.

zobraziť celý blog

Kam na základnú školu

20.1.2014, blog

Keďže sa blížia termíny na zápisy žiakov na základné školy, ponúkame občanom zoznamy škôl s nadpriemernými výsledkami žiakov v rámci každého krajského mesta. Výsledky sú zostavené podľa hodnotenia INEKO, kde berieme do úvahy výsledky z Testovania 9 za posledné štyri roky (váha 80 %) a mimoriadne výsledky žiakov (napr. umiestnenia žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach) podľa hodnotenia ministerstva školstva tiež za posledné štyri roky (váha 20%).

zobraziť celý blog

Vylepšili sme portál o školách a doplnili nové údaje

2.12.2013, tlačová správa

V súčasnosti prichádzame už s druhou verziou portálu, a to spolu s doplnením novších údajov. Pripravili sme viaceré vylepšenia portálu, a to jednak po jeho obsahovej stránke (nové funkcie), ako aj po prezentačnej (nový dizajn). Najvýraznejšou zmenou je vylepšenie rebríčkov škôl, kde po novom uvádzame 30 najlepšie umiestnených (resp. po registrácii na portáli všetkých) škôl v rámci každého kraja a podľa jednotlivých typov škôl.

zobraziť celú tlačovú správu

Metodika hodnotenia škôl

1.12.2013, metodika

Metodika, na základe ktorej vznikli zoznamy najlepších základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Sledovali sme výsledky za uplynulé 4 školské roky vo vybraných maturitných predmetoch, v testovaní 9 zo slovenského jazyka a matematiky, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov stredných škôl.

stiahnuť celú metodiku

Kam na strednú školu

4.4.2013, blog

Do 10. apríla musia žiaci alebo ich rodičia poslať prihlášky na stredné školy. Aby sme im pomohli pri rozhodovaní, ale najmä, aby sme ich motivovali k vyššej pozornosti výberu školy, podobne ako pred pár mesiacmi, keď sme zverejnili zoznamy základných škôl, ponúkame žiakom a ich rodičom zoznamy gymnázií a stredných odborných škôl. Ide o štvrtinu gymnázií a stredných odborných škôl s najlepšími výsledkami žiakov v každom kraji podľa hodnotenia INEKO.

stiahnuť celý blog

Kam na základnú školu

17.1.2013, blog

25.1. a 26.1. budú rodičia zapisovať deti do základných škôl. Aby sme im pomohli pri rozhodovaní, ponúkame zoznamy škôl pre každé krajské mesto, ktoré mali v školskom roku 2011/2012 najlepšie výsledky v celoštátnych štandardizovaných testoch – Testovanie 9. Zoznamy sú uvedené v poradí podľa skóre školy, ktoré sme vypočítali na základe spriemerovaných výsledkov testov z Matematiky a Slovenského jazyka.

zobraziť celý blog

Analýza informácií, ktoré majú školy podľa zákona povinnosť zverejňovať

27.11.2012, analýza

Cieľom analýzy je priniesť prehľad o sade informácií, ktoré majú povinnosť zverejňovať základné a stredné školy v SR a ktoré môžu vypovedať o ich kvalite a výsledkoch vzdelávania. Súčasne v nej navrhujeme odporúčania, ktoré ďalšie informácie by mala dostávať verejnosť a tiež odporúčania na zlepšenie zberu a prezentácie týchto údajov. Zastávame názor, že pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodovať napríklad pri voľbe konkrétnej školy. Ak tiež rodičom, žiakom ale aj samotným školám umožníme vzájomné porovnávanie škôl podľa relevantných kritérií, môže to prispieť k zvyšovaniu celkovej kvality vzdelávania.

stiahnuť celú analýzu

Začnime merať pridanú hodnotu škôl

27.11.2012, blog

„Co neměříme, ani neřídíme“ – tento titulok dal poradca ministra zdravotníctva v ČR Pavel Vepřek článku o potrebe merania kvality a efektívnosti v zdravotníctve. Nazdávame sa, že potreba merať kvalitu a efektívnosť je rovnako aktuálna aj v školstve. Pokiaľ majú rodičia viac kvalitných informácií o škole, na ktorú chodia ich deti, môžu jej efektívnejšie pomáhať, prípadne vytvárať tlak na zlepšenie. Ak tiež rodičom, žiakom, tvorcom politík, novinárom, ale aj samotným školám umožníme vzájomné porovnávanie škôl podľa relevantných kritérií, môže to prispieť k zvyšovaniu celkovej kvality vzdelávania.

stiahnuť celý blog

Drahšie školy nie sú vždy kvalitnejšie

4.7.2012, blog

Ministerstvo školstva má spomedzi všetkých ministerstiev najväčší rozpočet, avšak výdavky na vzdelávanie oproti HDP patria na Slovensku medzi najnižšie v OECD. Mali by sme teda zvyšovať výdavky na vzdelávanie a tiež efektívnejšie rozdeľovať dostupné zdroje. Pri meraní efektívnosti ide primárne o vzťah medzi kvalitou škôl a nákladmi pre štát na ich financovanie. Snaží sa však štát rozdeľovať prostriedky pre školstvo efektívne, teda sú kvalitnejšie školy podporované viac? Zamerajme sa na stredné školstvo, teda na stredné odborné školy a na gymnáziá.

zobraziť celý blog

Známky by o prijatí na gymnázium rozhodovať nemali

28.6.2012, blog

V ostatnom čase prebieha vo verejnosti diskusia o návrhu ministra školstva Dušana Čaploviča selektovať žiakov, ktorí po skončení základnej školy môžu ísť na gymnáziá a ktorí na ne ísť nemôžu. Včera, 27. júna, dokonca vláda odobrila ministrov návrh. Jeho hlavná myšlienka spočíva v stanovení hornej hranice priemernej známky na vysvedčení, ktorú žiak nesmie prekročiť, aby sa mohol hlásiť na gymnázium. Aký zmysel má triediť žiakov takýmto spôsobom? Ponúka sa odpoveď, že najlepšie známky dosahujú práve najlepší žiaci, a teda ministrov návrh bude garantovať vyššiu kvalitu študentov na gymnáziách. Je to však skutočne pravda?

zobraziť celý blog

Portál o základných a stredných školách

31.1.2012, blog

Inštitút INEKO uvádza do prevádzky internetový portál, ktorého cieľom je prezentovať verejnosti široký okruh informácií o základných a stredných školách v SR. Používateľ si môže zobraziť profily jednotlivých škôl, alebo si zostaviť vlastné rebríčky podľa rôznych kritérií, pričom k dispozícii má celkovo 30 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov. Pokiaľ majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť. Myslíme si preto, že projektom pomôžeme jednak rodičom a budúcim žiakom, ale aj samotným školám, pretože sa budú môcť porovnávať a motivovať k lepším výsledkom. Jedným z hlavných cieľov projektu je v dlhodobom horizonte prispieť k zvyšovaniu kvality škôl na Slovensku.

zobraziť celý blog